Magyar Magyar English Roman Sved Italiano Deutche Russia

Nyheter, information och erbjudande från hela världen.!

Registrera dig till vårt nyhetsbrev!

E-mail:

Resevillkor


1. Allmänt
Nedanstående allmänna villkor är, tillsammans med övriga upplysningar på www.adventurefishing.eu, avtalsgrundande mellan kunden (”Kunden” i fortsättning) och Adventure Hungary Kft (”Arrangören” i fortsättning, adress: Nyár utca 10., H-1072 Budapest, Ungern, Företagsnummer: 01-09-703730, Skattenummer: 12794049-2-43, Auktoriseringsnummer: U-001006).

2. Bokning
Bokning sker online. Bekräftelse på din resa får du vid bokningstillfället samt med efterföljande e-post. Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen deposition enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Med annmälan accepterar kunden på www.adventurefishing.eu upplysta villkoren för resan.

3. Betalning
Vid anmälan tar Arrangören en deposition på 40% av resans pris exklusive eventuella flygtransporter - om inget annat anges på fakturan. Resans restbelopp ska vara inbetalt senast 45 dagar före avresedagen, om inget annat anges på fakturan. Om anmälan sker mindre än 45 dagar före avresa, betalas hela resan vid anmälan. I det fall att särskilda betalningsvillkor avtalats om för resan bekräftas dessa skriftligen av arrangören vid beställningen.

4. Pris
Arrangören säljer både individuella och gruppresor. Arrangören specificerar varje aktiviteter som omfattas i resans pris, samt varje tillägg som förväntas för enskilda resmål. Flygtransport ingår endast vid gruppresor i priset. Vid individuella resor är det logi, båt, guide, lokal service, m.fl. som ingår i priset. På begäran ser Arrangören gärna till att boka flyresan till Kunden.  Arrangören
agerar endast som förmedlare mellan arrangören av flygresan och Kunden och påtager sig inget ansvar för flygtransporten. Alla skatter och avgifter som kan eller ska betalas hemifrån är inkluderade i resans pris. Det förekommer i många länder flyg- eller turistskatter som ska betalas kontant på plats. De enskilda länderna kan, utan eller med kort varsel, ändra eller införa nya skatter och avgifter. Kunden kan inte kräva återbetalning av eventuella utgifter för sådana skatter och avgifter.

5. Resa
Arrangören ansvarar inte för eventuella tidtabellsändringar i utlandet. Tag därför för vana att kontrollera och bekräfta (reconfirm) flygtiderna med respektive flygbolag under resan. Arrangören ansvarar heller inte för eventuellt missat flyg eller andra olägenheter som kan uppstå vid ändrade tidtabeller eller på grund av försenat flyg. Vid behov kontaktas då respektive flygbolag för hjälp. Arrangören uppmärksammar kunden att de flesta flygbiljetterna går inte att ändras eller återbetalas.

6. Resehandlingar
Kunden ansvarar för att vid anmälan angivna för- och efternamn överesstämmer med det på ID-kortet eller i passet skrivna namnet. Det är oftast omöjligt att ändra namn på flygbiljetten, felaktigheter kan leda till avstängning från flygning vid incheckningen. Det är också kundens ansvar att omedelbart informera Arrangören om eventuella ändringar i resedokumenten.Det är kundens plikt att omedelbart kontollera samtliga resedokumenten efter deras mottagandet. stämmer överens med varandra. Arrangören påtager sig inget ansvar för de följder som icke korrekta eller saknade upplysningar kan medföra. Kunden har själv ansvaret för att ha giltigt pass och rätt viseringar till destinationslandet. Ett pass som går ut under vistelsen är ogiltigt. De flesta länderna utanför Europa kräver att passet skall vara giltigt i minst 6 månader efter inresa till landet. För upplysningar kontakta respektive lands ambassad. Den som på grund av avsaknad av giltigt pass eller visum förorsakar flygbolag eller arrangör kostnad bär själv det ekonomiska ansvaret för det.

7. Reseförsäkring
Kunden ansvarar själv för att teckna en reseförsäkring, som täcker inta bara kostnader vid eventuell sjukdom eller sjukhusvistelse under resan, utan också om vid olycka eller dödsfall, hemstransport, och bagageskador.

8. Avbeställning
Om inget annat anges gäller följande:
- om Kunden avbeställer tidigare än 60 dagar före avresa, betalas 1 500 SEK per person, exklusive eventuell flygtransport,
- om Kunden avbeställer tidigare än 45 dagar före avresa, betalas 40% av resans pris exklusive eventuell flygtransport, dock lägst 1 500 SEK per person.,
- om avbeställningen sker senare än 30 dagar före avresa, kan Kunden inte kräva någon
återbetalning.
Skulle resan vara behäftad med strängare avbeställningsvillkor, gäller dessa betingelser och kunden upplyses om detta vid bokning. Flygbiljetten som ingår i arrangemanget kan inte återbetalas, om den redan är utställd förre avbeställningen. Den betalda flygbiljetten förblir sådana fall kundens egendom.

9. Avbeställningsförsäkring

Kunden kan i vissa fall skydda sig mot avbeställningskostnader genom en sk avbeställningsförsäkring.Genom att teckna ett avbeställningsskydd samtidigt som Kunden köper resan sänkes avbokningskostnader om resan ställs in inom 30 dagar före avresan. Avbeställningsskyddet gäller endast vid akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall, som drabbar Kunden själv eller sin make/maka/ sambo, barn, föräldrar eller syskon. Läkarintyg fordras. Avbeställningsskyddet är personligt, och betalas inte tillbaka om Kunden bokar av. Avbeställningsskyddet kostar 5% av resans pris, med 20% självrisk. Avbeställningen måste beställas och betalas vid anmälan.

10. Arrangörens ändringar

Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Om arrangören avser att bryta avtalet, eller om han vill ändra avtalsvillkoren, ska han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om resenärens rätt att frånträda avtalet. Frånträder resenären avtalet har han rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa, har han rätt till ersättning för prisskillnaden. Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller om en sådan resa inte kan erbjudas, ska han snarast få tillbaka vad han betalat enligt avtalet, men ytterligare krav kan inte göras gällande.

11. Reklamation
Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet. Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning. Arrangören påtager sig inget ansvar för avtal/löften som ingåtts mellan en annan resebyrå an Adventure Fishing. Arrangören påtager sig inget ansvar för ändringar eller förseningar, med mera, som är en följd av avtalsbrott, strejk eller väderlek som
Arrangörev inte kan påverka. Arrangören påtager sig inget ansvar för förstört eller förlorat bagage.

12. Tvistlösning
Varje krav gentemot Arrangören skall avgöras enligt ungersk rätt. Arrangören är medlem av Ungerska Lisensnämnden vilket motsvarar Sveriges Kammarkollegiets resegaranti). Klagomål som inte kan avgöras av parterna, skall avgöras vid Ungerska Tingsrätten (Pesti Központi Kerületi Biróság).

Fler tips om resor och kundens rättigheter finns
HÄR

Kontakta oss!:
Namn: * !
E-mail: * !
Telefon:
Topic:
Meddelande: * !
Säkerhetskod: *
!
2024 horgaszutazas.hu all rights reserved